Прва седница на Заедничката работна група (ЗРГ)

23.10.2020

Првата седница на Заедничката работна група (ЗРГ) за изработка на Програма за прекугранична соработка кофинансирана од ИПА III за програмскиот период 2021 - 2027 година помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија се одржа на 09 октомври 2019 година во Софија, Бугарија.

Донесените документи се приложени подолу.

 

Facebook icon
Twitter icon