2020+

Отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по приоритет 1 “По-зелен граничен регион“ прилючи - получени общо 9 проектни предложения

16.09.2023

Подаването на проектни предложения по Отворената покана за набиране на инвестиционни проекти по приоритет 1 “По-зелен граничен регион“ на Програма Interreg VI-A ИПП България – Северна Македония  приключи на 15 септември 2023 г. в 23:59 ч. българско време (EET - Eastern European Time).

Въпроси и отговори по Насоки за кандидатите от Отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по приоритет 1“ По-зелен граничен регион“

11.09.2023

Въпроси и отговори по Насоки за кандидатите от Отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ на програмата Интеррег VI-A ИПП България – Северна Македония 2021- 2027

 

Въпроси и отговори са на разположение ТУК

Краен срок за подаване на проектни предложения в JEMS

24.07.2023

Крайният срок за подаване на проектни предложения в JEMS по Териториалната стратегия на програмата Интеррег България-Северна Македония 2021-2027, стратегическа цел 1.2 „Развитие на привлекателен и целогодишен туристически продукт чрез интелигентни решения, осигуряващи универсален достъп и участие“, е

ДНЕС, 24 юли 2023 г., 17:00 ч. EEST (16:00 CEST)!

Успешно приключи информационната кампания с Информационни дни и Форум за търсене на партньори за потенциални кандидати по Отворена покана за инвестиционни проекти по Приоритет 1 „По-зелен граничен регион“

12.07.2023

Успешно приключи информационната кампания с Информационни дни и Форум за търсене на партньори за потенциални кандидати по Отворена покана за инвестиционни проекти по Приоритет 1 „По-зелен граничен регион“ (реф. № 2021TC16IPCB006 – 2023-3).

Целта на обученията беше да се разяснят на потенциалните кандидати основните изисквания за разработване на проектни предложения и да им се дадат практически съвети за подготовката на всички документи за кандидатстване.

Въпроси и отговори в Насоките за предварително определени кандидати по Ограничена покана за предложения за стратегически проекти - „Създаване на нов гранично-пропускателен пункт (ГКПП) Струмяни-Берово („Клепало“) между България и Северна Македония“

11.07.2023

Въпроси и отговори в Насоките за предварително определени кандидати по Ограничена покана за предложения за стратегически проекти - „Създаване на нов гранично-пропускателен пункт (ГКПП) Струмяни-Берово („Клепало“) между България и Северна Македония“ No 2021TC16IPCB006 – 2022 – 1

 

Въпроси и отговори са на разположение ТУК

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

03.07.2023

Актуализираната годишна работна програма за 2023 г. по Програма ИНТЕРРЕГ VІ-A България - Северна Македония 2021-2027 може да намерите ТУК

Започна информационната кампания по Отворената покана за инвестиционни проекти по Приоритет 1 „По-зелен граничен регион“

20.06.2023

Съвместният секретариат на Програма Interreg VI-A  ИПП България - Северна Македония 2021 -2027 обявява 2 Информационни дни и Форум за търсене на партньори, за да популяризира своята отворена покана за инвестиционни проекти по Приоритет 1 „По-зелен граничен регион“ - реф. № 2021TC16IPCB006 – 2023-3.

Отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ на програмата Интеррег България – Северна Македония 2021- 2027

07.06.2023

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган) съвместно с Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония (Партниращ орган) на програмата Интеррег (VI-A) ИПП България – Северна Македония 2021- 2027 обявяват на 07.06.2023 г. Отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по Програмен приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ (No 2021TC16IPCB006 – 2023-3).

Проведе се Форума за търсене на партньори в рамките на първата покана за кандидатстване с концепции на проектни предложения

07.06.2023

На 06 юни 2023 г., в  гр. Благоевград се проведе Форум за търсене на партньори в рамките на първата покана за кандидатстване с концепции на проектни предложения. Събитието беше организирано от Оперативното звено на Териториалната стратегия по Програма Interreg VI-A ИПП България - Северна Македония, със съдействието на Управляващия орган и Националния партниращ орган по Програмата.   

Страници

Subscribe to 2020+