Събития

Обучение - Най-често допускани грешки от бенефициентите при изпълнение и отчитане на договорите от Първата покана за набиране на проектни предложения - Кюстендил

24.03.2017

На 23 март 2017 г. в помещенията на Съвместния секретариат в Кюстендил се проведе обучение - Най-често допускани грешки от бенефициентите при изпълнение и отчитане на договорите от Първата покана за набиране на проектни предложения.

Форум за търсене на партньори в гр. Сандански, в рамките на Първата покана за набиране на проектни предложения

12.11.2015

Съвместният секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Македония има удоволствието да покани всички заинтересовани организации да вземат участие във Форума за търсене на партньори, който ще се проведе на 12.11.2015г. (четвъртък), в зала на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“, гр. Сандански ул.“Георги Казепов“ №1, Република България, с начален час на регистрацията 13:00 часа (местно време).

Информационен ден в гр. Гевгелия

30.10.2015

На информационните дни експерти от Управляващия орган, Националния орган и Съвместния секретариат на Програмата ще представят следните основни теми:

Информационен ден в гр. Пробищип

29.10.2015

На информационните дни експерти от Управляващия орган, Националния орган и Съвместния секретариат на Програмата ще представят следните основни теми:

Информационен ден с откриване на информационната кампания в гр. Крива Паланка

28.10.2015

На информационните дни експерти от Управляващия орган, Националния орган и Съвместния секретариат на Програмата ще представят следните основни теми:

Информационен ден в гр. Кюстендил

27.10.2015

На информационните дни експерти от Управляващия орган и Съвместния секретариат на Програмата ще представят следните основни теми:

  • Изисквания за кандидатстване по Поканата за набиране на проектни предложения;
  • Структура на проектното предложение и попълване на формуляра за кандидатстване;
  • Разработване на бюджет на проекта и допустимост на разходите.

В допълнение, всички участници ще имат възможност да зададат конкретни въпроси относно разработването на проектни идеи и предложения, изискванията за кандидатстване, попълването на документите и др.

Информационен ден с откриване на информационната кампания в гр. Благоевград

23.10.2015

На информационните дни експерти от Управляващия орган и Съвместния секретариат на Програмата ще представят следните основни теми:

  • Изисквания за кандидатстване по Поканата за набиране на проектни предложения;
  • Структура на проектното предложение и попълване на формуляра за кандидатстване;
  • Разработване на бюджет на проекта и допустимост на разходите.

В допълнение, всички участници ще имат възможност да зададат конкретни въпроси относно разработването на проектни идеи и предложения, изискванията за кандидатстване, попълването на документите и др.

Информационен семинар "Нов период - нови възможности за развитие на трансграничното сътрудничество между Република България и Република Македония"

25.02.2015

За участие в информационния семинар са поканени представители на потенциалните бенефициенти от целия трансграничен регион - областни администрации, регионални структури на централните власти, общински администрации, културни и образователни институции, неправителствени организации, търговски камари, асоциации и др.

Subscribe to Събития