Седница на на Заедничката работна група за Interreg ИПА Програма за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2021-2027

01.03.2022
Event date: 
11.03.2022 11:00 to 14:00
Facebook icon
Twitter icon