2-ра седница (писмена процедура) на Заедничката работна група

23.10.2020

Заедничката работна група на INTERREG-ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2021-2027  ја донесе Одлуката бр.3 од 13 јули 2020 година со писмена процедура.

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon