Информационен ден и Форум за търсене на партньори - Отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по Програмен приоритет 1 "По-зелен граничен регион"

19.06.2023
Event date: 
11.07.2023 11:00 to 15:30

Информационен ден и Форум за търсене на партньори - Отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по Програмен приоритет 1 "По-зелен граничен регион" - ref. No 2021TC16IPCB006 – 2023-3

 

гр. Кочани

Facebook icon
Twitter icon