3-то заседание (писмена процедура) на седница на съвместната работна група

04.12.2020

Съвместната работна група на INTERREG-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2021-2027 г. прие Решение №4 от 27 октомври 2020 г. с писмена процедура.

Facebook icon
Twitter icon