Заседание на Съвместната работна група за програмиране на Interreg ИПП Програма за ТГС между Република България и Република Северна Македония 2021-2027

01.03.2022
Event date: 
11.03.2022 11:00 to 14:00
Facebook icon
Twitter icon