5-ти состанок (писмена постапка) на Заедничката работна група

24.01.2022

Заедничката работна група на INTERREG-IPA Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2021-2027 во писмена постапка донесе Одлука бр. 4 од 11 јануари 2020 година.

Facebook icon
Twitter icon