Заеднички комитет за следење

Петта седница на Заедничкиот комитет за следење на Програмата за прекугранична соработка Interreg-ИПА Бугарија - Македонија 2014-2020

30.01.2018

На 30 јануари 2018 година во Ќустендил се одржа петтата седница на Заедничкиот комитет за следење на Програмата за прекугранична соработка Interreg-ИПА Бугарија - Македонија. Седницата беше претседавана од страна на г-ѓа Деница Николова, заменик-министер за регионален развој и јавни работи на Република Бугарија.

 

Состанок на Заедничкиот комитет за следење

12.01.2018

Заедничкиот комитет за следење на Програмата за прекугранична соработка Interreg – ИПА Бугарија - Македонија 2014-2020 ќе одржи состанок на 30 јануари 2018 година во Ќустендил, Бугарија.

Четврт состанок на Заедничкиот комитет за следење

31.05.2017

Четвртиот состанок на Заедничкиот комитет за следење на Програмата за прекугранична соработка Interreg-ИПА Бугарија - Македонија 2014-2020 се одржа на 30 мај 2017 година, во Берово, во просториите на Бизнис инкубатор - Берово, реконструиран со финансиска поддршка на нашата Програма во рамки на претходниот програмски период по проектот  "Бизнис инкубатор - економски развој и видливост на пограничниот регион".

Состанок на Заедничкиот комитет за следење

02.05.2017

Заедничкиот комитет за следење на Програмата за прекугранична соработка Interreg – ИПА Бугарија - Македонија 2014-2020 ќе одржи состанок на 30 мај 2017 година во Берово.

Subscribe to Заеднички комитет за следење