Заеднички комитет за следење

Седмата седница на Заеднички комитет за следење на програмата се одржа за прв пат онлајн

16.10.2020

Седмата седница на Заеднички комитет за следење на програмата се одржа на 16.10.2020 за прв пат преку платформа за онлајн конференции. Членовите на комитетот и гостите беа запознаени со измените во Програмата, ревидираните документи во врска со техничката помош, напредокот на спроведувањето за периодот 2014-2020 година, како и напредокот во програмирањето на следниот програмски период 2021-2027 година.

Шеста седница на Заедничкиот комитет за следење на Interreg - ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија - Македонија 2014-2020

18.01.2019

На 17 јануари 2019 во Берово се одржа Шестата седница на Заедничкиот комитет за следење на Interreg - ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија, кофинансирана од Инструментот за претпристапна помош на ЕУ. Седницата беше претседавана од страна на Мјелма Мехмети - Петерсен, Министерство за локална самоуправа на Република Македонија и ко-претседавана од Деница Николова, заменик-министер за регионален развој и јавни работи на Република Бугарија.

Седница на Заедничкиот комитет за следење

07.01.2019

На 17 јануари 2019 година во Берово, Република Македонија ќе се одржи седница на Заедничкиот комитет за следење на Interreg – ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија - Македонија 2014-2020.

На седницата ќе се разгледа напредокот во спроведувањето на Interreg – ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија - Македонија 2014-2020 и резултатите од техничката евалуација и оценка на квалитетот на проектите добиени во рамките на вториот повик за проектни предлози.

Петта седница на Заедничкиот комитет за следење на Програмата за прекугранична соработка Interreg-ИПА Бугарија - Македонија 2014-2020

30.01.2018

На 30 јануари 2018 година во Ќустендил се одржа петтата седница на Заедничкиот комитет за следење на Програмата за прекугранична соработка Interreg-ИПА Бугарија - Македонија. Седницата беше претседавана од страна на г-ѓа Деница Николова, заменик-министер за регионален развој и јавни работи на Република Бугарија.

 

Состанок на Заедничкиот комитет за следење

12.01.2018

Заедничкиот комитет за следење на Програмата за прекугранична соработка Interreg – ИПА Бугарија - Македонија 2014-2020 ќе одржи состанок на 30 јануари 2018 година во Ќустендил, Бугарија.

Четврт состанок на Заедничкиот комитет за следење

31.05.2017

Четвртиот состанок на Заедничкиот комитет за следење на Програмата за прекугранична соработка Interreg-ИПА Бугарија - Македонија 2014-2020 се одржа на 30 мај 2017 година, во Берово, во просториите на Бизнис инкубатор - Берово, реконструиран со финансиска поддршка на нашата Програма во рамки на претходниот програмски период по проектот  "Бизнис инкубатор - економски развој и видливост на пограничниот регион".

Состанок на Заедничкиот комитет за следење

02.05.2017

Заедничкиот комитет за следење на Програмата за прекугранична соработка Interreg – ИПА Бугарија - Македонија 2014-2020 ќе одржи состанок на 30 мај 2017 година во Берово.

Subscribe to Заеднички комитет за следење