Среща на Съвместния комитет за наблюдение

02.05.2017
Event date: 
30.05.2017 11:00 to 16:00

Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Македония 2014-2020 ще проведе заседание на 30 май 2017 в Берово.

Facebook icon
Twitter icon