Состанок на Заедничкиот комитет за следење

02.05.2017
Event date: 
30.05.2017 11:00 to 16:00

Заедничкиот комитет за следење на Програмата за прекугранична соработка Interreg – ИПА Бугарија - Македонија 2014-2020 ќе одржи состанок на 30 мај 2017 година во Берово.

Facebook icon
Twitter icon