Легислатива

Нова верзија на PRAG

12.07.2022

Новата верзија на Практичниот водич за договорни процедури за надворешните активности на ЕУ (PRAG) стапи во сила на 24.06.2022 година.

 

Новата верзија на PRAG можете да ја најдете ТУКА.

Нова верзија на PRAG

30.12.2021

Новата верзија на Практичниот водич за договорни процедури за надворешните активности на ЕУ (PRAG) стапи во сила на 15.12.2021 година.

 

Нова верзија на PRAG

04.09.2018

Новата верзија на Практичниот водич за договорни процедури за надворешните активности на ЕУ (PRAG) стапи во сила на 02.08.2018 година.

 

Pages

Subscribe to Легислатива