Имплементација на проекти

Резиме на оценката на имплементација

24.07.2019

Резимето на оценката на имплементација по Програмата можете да го најдете ТУКА.

Нова верзија на PRAG

15.07.2019

Новата верзија на Практичниот водич за договорни процедури за надворешните активности на ЕУ (PRAG) стапи во сила на 15.07.2019 година.

 

Новата верзија на PRAG можете да ја најдете ТУКА.

Техничка поддршка на Порталот за корисници (BP) и Информативниот систем (MIS)

12.12.2017

Поради планираните активности за превенција и инсталирање на нови функционалности, Порталот за корисници (BP) и Информативниот систем (MIS) на Interreg - ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија 2014-2020 нема да бидат достапни во период од 12:00 часот (ЕЕТ) на 14.12.2017 год. до 18:00 часот (ЕЕТ) на 15.12.2017 год.

 

 

Обновени списоци на предлог проекти одобрени за финансирање по првиот повик - 19.09.2017

19.09.2017

Обновени списоци на предлог проекти по првиот повик № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 по процедурите за преддоговарање и обжалување, согласно решенијата на заедничкиот комитет за следење од 14-ти април 2016, 23-ти јуни 2016, 28-ми септември 2016, 28 декември 2016, 22 март 2017 и 17 август 2017: 

 

Oбука за бенефициентите чии проекти дополнително се финансирани во рамките на Првиот повик

27.06.2017

На 27 јуни 2017 година во просториите на Заедничкиот секретаријат во Ќустендил  се одржа обука за бенефициентите чии проекти дополнително се финансирани во рамките на Првиот повик за избор на проектни предлози.

Обновени списоци на предлог проекти одобрени за финансирање по првиот повик - 09.06.2017

09.06.2017

Обновени списоци на предлог проекти по првиот повик № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 по процедурите за преддоговарање и обжалување, согласно решенијата на заедничкиот комитет за следење од 14-ти април 2016, 23-ти јуни 2016, 28-ми септември 2016, 28 декември 2016 и 22 март 2017: 

 

Обновени списоци на предлог проекти одобрени за финансирање по првиот повик - 22.03.2017

28.03.2017

Обновени списоци на предлог проекти по првиот повик № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 по процедурите за преддоговарање и обжалување, согласно решенијата на заедничкиот комитет за следење од 14-ти април 2016, 23-ти јуни 2016, 28-ми септември 2016, 28 декември 2016 и 22 март 2017: 

 

Pages

Subscribe to Имплементација на проекти