Настани

Форум за пронаоѓање на партнери во град Сандански, во рамките на Првиот повик за проектни предлози

12.11.2015

Заедничкиот секретаријат на Програмата за прекугранична соработка Интерег-ИПА Бугарија-Македонија има задоволство да ги покани сите заинтересирани организации да земат учество во Форумот за пронаоѓање на партнери, кој ќе се одржи на 12.11.2015 год. (четврток), во Земјоделска професионална гимназија "Климент Тимирјазев ", град Сандански,  ул." Ѓорѓи Казепов " бр.1, Република Бугарија, со почетен час на регистрација 13:00 часот (бугарско време).

Информативен ден во град Гевгелија

30.10.2015

На Информативните денови експерти од Управувачкиот орган, Националниот орган и Заедничкиот секретаријат на Програмата ќе ги претстават следниве основни теми:

• Барања за апликација по Повикот за проектни предлози;

• Структура на предлог проектот и пополнување на формуларот за апликација;

• Развивање на буџет на проектот и подобност на трошоците. 

Покрај тоа, сите учесници ќе имаат можност да постават конкретни прашања во врска со развојот на проектните идеи и предлози, барањата за апликација, пополнувањето на документите и др.

Информативен ден во град Пробиштип

29.10.2015

На Информативните денови експерти од Управувачкиот орган, Националниот орган и Заедничкиот секретаријат на Програмата ќе ги претстават следниве основни теми:

• Барања за апликација по Повикот за проектни предлози;

• Структура на предлог проектот и пополнување на формуларот за апликација;

• Развивање на буџет на проектот и подобност на трошоците. 

Покрај тоа, сите учесници ќе имаат можност да постават конкретни прашања во врска со развојот на проектните идеи и предлози, барањата за апликација, пополнувањето на документите и др.

Информативен ден со отворање на информативната кампања во град Крива Паланка

28.10.2015

На Информативните денови експерти од Управувачкиот орган, Националниот орган и Заедничкиот секретаријат на Програмата ќе ги претстават следниве основни теми:

• Барања за апликација по Повикот за проектни предлози;

• Структура на предлог проектот и пополнување на формуларот за апликација;

• Развивање на буџет на проектот и подобност на трошоците. 

Информативен ден во град Ќустендил

27.10.2015

На Информативните денови експерти од Управувачкиот орган и Заедничкиот секретаријат на Програмата ќе ги претстават следниве основни теми:

• Барања за апликација по Повикот за проектни предлози;

• Структура на предлог проектот и пополнување на формуларот за апликација;

• Развивање на буџет на проектот и подобност на трошоците. 

Информативен ден со отворање на информативната кампања во град Благоевград

23.10.2015

На Информативните денови експерти од Управувачкиот орган и Заедничкиот секретаријат на Програмата ќе ги претстават следниве основни теми:

• Барања за апликација по Повикот за проектни предлози;

• Структура на предлог проектот и пополнување на формуларот за апликација;

• Развивање на буџет на проектот и подобност на трошоците. 

Покрај тоа, сите учесници ќе имаат можност да постават конкретни прашања во врска со развојот на проектните идеи и предлози, барањата за апликација, пополнувањето на документите и др.

Го очекуваме Вашето присуство!

Информативен семинар "Нов период - нови можности за развој на прекуграничната соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија"

25.02.2015

Со цел успешно отпочнување на новата програма за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија за периодот 2014-2020 година, Министерството за регионален развој и урбанизам организира информативен семинар за потенцијалните корисници на Програмата.

Subscribe to Настани