Резултати от подбор

Список на предлог проектите по Втората покана - 01.10.2022

01.10.2022

Список на предлог проектите по Втората покана 2014TC16I5CB006 – 2018 – 2 заклучно со 01.10.2022

 

Приоритетна оска 1 – Животна средина:

Класирање - ранг листа

 

Приоритетна оска 2 – Туризам:

Класирање - ранг листа

 

Список на предлог проектите по Втората покана - 25.07.2019

25.07.2019

Список на предлог проектите по Втората покана 2014TC16I5CB006 – 2018 – 2 заклучно со 25.07.2019

 

Приоритетна оска 1 – Животна средина:

Класирање - ранг листа

 

Приоритетна оска 2 – Туризам:

Класирање - ранг листа

 

Приоритетна оска 3 – Конкурентност:

Известување за водечките партнери кои ги завршиле преговорите за склучување на договори за финансирање по Вториот повик за предлог проекти

01.04.2019

Образците на документи кои треба да се испратат до Управниот орган (на адреса: Дирекција "Управување со територијална соработка", Министерство за регионален развој и јавни работи, ул. Стефан Караџа бр.9, Софија 1202, Бугарија) во врска со потпишувањето на договорите за финансирање по Вториот повик за предлог проекти може да се најдат ТУКА.

Список на предлог проектите по Втората покана - 17.01.2019

18.01.2019

Список на предлог проектите по Втората покана 2014TC16I5CB006 – 2018 – 2 заклучно со 17.01.2019

 

Приоритетна оска 1 – Животна средина:

Класирање - ранг листа
Детална ранг листа

Приоритетна оска 2 – Туризам:

Subscribe to Резултати от подбор