Состанок на Заедничкиот комитет за следење

12.01.2018
Event date: 
30.01.2018 11:00 to 15:00

Заедничкиот комитет за следење на Програмата за прекугранична соработка Interreg – ИПА Бугарија - Македонија 2014-2020 ќе одржи состанок на 30 јануари 2018 година во Ќустендил, Бугарија.

Facebook icon
Twitter icon