Документи

Нова верзија на PRAG

12.07.2022

Новата верзија на Практичниот водич за договорни процедури за надворешните активности на ЕУ (PRAG) стапи во сила на 24.06.2022 година.

 

Новата верзија на PRAG можете да ја најдете ТУКА.

Нова верзија на PRAG

30.12.2021

Новата верзија на Практичниот водич за договорни процедури за надворешните активности на ЕУ (PRAG) стапи во сила на 15.12.2021 година.

 

Резиме на оценката на имплементација

24.07.2019

Резимето на оценката на имплементација по Програмата можете да го најдете ТУКА.

Нова верзија на PRAG

04.09.2018

Новата верзија на Практичниот водич за договорни процедури за надворешните активности на ЕУ (PRAG) стапи во сила на 02.08.2018 година.

 

Нова верзија на PRAG за 2016 година - кратко резиме

27.01.2016

Новата верзија на Практичниот водич за договорни процедури за надворешните активности на ЕУ (PRAG) за 2016 година стапи во сила на 15.01.2016 година.

Краткото резиме на промените во верзијата на PRAG можете да го најдете ТУКА.

 

Subscribe to Документи