Тръжна процедура за „Подготвителни дейности за изграждане/рехабилитация на нов ГКПП Струмяни – Берово“

17.02.2023

Тръжна процедура за „Подготвителни дейности за изграждане/рехабилитация на нов ГКПП Струмяни – Берово“

Референтен номер: RD-02-29-219 – S


Областна администрация Благоевград възнамерява да възложи поръчка за услуги за изработване на ПУП, изработване на идейни варианти на парцеларни планове за съпоставка и окончателен градоустройствен план за елементите на инженерно-техническата инфраструктура, както и изработване на Инвестиционен проект за сгради и съоръжения в пограничната градска зона във „фаза на идеен проект“ за нов ГКПП Струмяни – Берово в област Благоевград с финансова помощ от Програма за ТГС Interreg- ИПП  България – Северна Македония. Тръжното досие и допълнителна информация относно обявлението можете да получите в Благоевград, пл. Георги Измирлиев 9. и е публикувана на следните уеб-страници:

https://www.blagoevgrad.government.bg/bg/ и http://www.ipa-cbc-007.eu.

 

Крайният срок за подаване на оферти е 20.03.2023 - 17:00 ч. (местно време).

 

Възможна допълнителна информация или разяснения/въпроси ще бъдат публикувани на следните уебсайтове:

https://www.blagoevgrad.government.bg/bg/ и  http://www.ipa-cbc-007.eu

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

 

Facebook icon
Twitter icon