Поедноставена тендерска постапка за „Обезбедување логистика и организација за настани поврзани со имплементација на програмите за прекугранична соработка ИНТЕРЕГ-ИПА“, реф. Бр: Interreg-IPA CBC-TA-2020-8

23.12.2022

Дирекција "Управување со територијална соработка" при Министерството за регионален развој и јавни работи на Република Бугарија (во својство на Управен орган на горенаведените програми) објави тендерскa документација за поедноставена постапка за „Обезбедување логистика и организација за настани поврзани за спроведување на програмите за прекугранична соработка INTERREG-IPA“ според Практичниот водич за правила за јавни набавки за надворешни дејства на ЕУ (PRAG).

 

Краен рок за поднесување апликација е 24.01.2023 17:00 часот (локално време).

Facebook icon
Twitter icon