Известување за доделување на договор за „Подготвителни активности за изградба/рехабилитација на нов граничен премин (ГП) Струмјани – Берово“

30.03.2023

Известување за доделување на договор за „Подготвителни активности за изградба/рехабилитација на нов граничен премин (ГП) Струмјани – Берово“

Референтен број: RD-02-29-219 – S


Известување за доделување на договор за „Подготвителни активности за изградба/рехабилитација на нов граничен премин (ГП) Струмјани – Берово“, , финансиран во рамките на Interreg-IPA Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020 година.

Референтен број:  RD-02-29-219 – S

Бенефициент: Обласна управа Благоевград

Проект: „Подготвителни активности за изградба/рехабилитација на нов граничен премин (ГП) Струмјани – Берово“

Известувањето за доделување на договорот е достапно ТУКА

Facebook icon
Twitter icon