Тръжна процедура за „Доставка на оборудване за нуждите на НЧ „Братя Миладинови – 1936”

20.02.2023

Тръжна процедура за „Доставка на оборудване за нуждите на НЧ „Братя Миладинови – 1936”

Референтен номер: CB006.2.23.115 – LP – Supply 1 


Народно читалище „Братя Миладинови – 1936”, гр. Микрево възнамерява да възложи поръчка за доставка на оборудване за нуждите на НЧ „Братя Миладинови – 1936”, гр. Микрево, включително доставка на сценични, озвучителни и осветителни системи, необходими за провеждане на културни събития на открити пространства – фестивали, карнавали, концерти и др. в Микрево, Община Струмяни с финансовата помощ от Interreg-ИПП програма за ТГС България-Северна Македония, CCI 2014TC16I5CB006. Тръжното досие е достъпно на адреса на възложителя: ул. „Берово” 8, 2826 Микрево, Община Струмяни, Област Благоевград, Република България и е публикувано на интернет страницата на възложителя с адрес: https://brmiladinovi.alle.bg/ и на сайта на Програмата с адрес: http://www.ipa-cbc-007.eu/.

 

Крайният срок за подаване на оферти е 23.03.2023, 15:00 ч. (местно време).

 

Евентуална допълнителна информация или разяснения/въпроси ще бъдат публикувани на сайта на възложителя с адрес: https://brmiladinovi.alle.bg/ и на сайта на Програмата с адрес: http://www.ipa-cbc-007.eu/.

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

Facebook icon
Twitter icon