Тендерска постапка за „Оценка на влијанието на INTERREG-IPA ПРОГРАМИТЕ за прекугранична соработка 2014-2020 УПРАВУВАНИ ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА ref. No INTERREG IPA CBC-TA-2020-7

23.12.2022

Дирекцијата „Управување со територијална соработка“, Министерство за регионален развој и јавни работи има намера да додели договор за услуги за „Оценка на влијанието на INTERREG-IPA ПРОГРАМИТЕ за прекугранична соработка 2014-2020, управувани од Република Бугарија“ во Софија, Бугарија со финансиска помош од

INTERREG-IPA Програма за прекугранична соработка Бугарија - Турција (CCI Number 2014TC16I5CB005),
INTERREG-IPA Програма за прекугранична соработка Бугарија - Северна Македонија (CCI Number 2014TC16I5CB006),
INTERREG-IPA Програма за прекугранична соработка Бугарија - Србија (CCI 2014TC16I5CB007).

 

Тендерската документација е достапна на:

http://www.ipacbc-bgtr.eu

http://www.ipa-cbc-007.eu

http://www.ipacbc-bgrs.eu

 

Краен рок за поднесување на апликациите е 23.01.2023 – 17 часот. EET

Facebook icon
Twitter icon