Тендерска постапка за „Набавка на услуги за организација на настани и промоција“

30.12.2022

Тендерска постапка за „Набавка на услуги за организација на настани и промоција“

Референтен број: CB006.2.23.115/PP2-TD2


Здружението Туристички Сојуз Струмица - Струмица објавува тендерска постапка за „Набавка на услуги за организација на настани и промоција“, со референтен број CB006.2.23.115/PP2-TD2. Тендерската постапка е објавена во рамките на проектот „Културното наследство на две нации претставено на една сцена“ со референтен број CB006.2.23.115, кој се спроведува со финансиска поддршка во рамките на Interreg - ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија - Северна Македонија 2014 - 2020“.   

Тендерското досие е објавено на следните веб-страни:

http://www.ipa-cbc-007.eu/   
https://touristunion.org.mk/   

 

Крајниот рок за доставување понуди е 31.01.2023, 15:30 часот (по локално време).

 

Евентуалните дополнителни информации поврзани со оваа тендерска постапка ќе бидат објавени на горенаведените веб-страни.

 

Тендерската документација е достапна ТУКА

 

Договорниот орган е орган надлежен за појаснување во врска со тендерската постапка.

Facebook icon
Twitter icon