Тендерска постапка за „Набавка на опрема за потребите на НЧ „Брача Миладинови – 1936“

20.02.2023

Тендерска постапка за „Набавка на опрема за потребите на НЧ „Брача Миладинови – 1936“

Референтен број: CB006.2.23.115 – LP – Supply 1 


Народно читалиште „Браќа Миладинови – 1936“, Микрево има намера да додели договор за набавка на опрема за потребите на Народното читалиште „Браќа Миладинови – 1936“, Микрево, вклучувајќи набавка на сценски, аудио и светлосни системи, неопходни за спроведување на културни настани на отворени простори  – фестивали, карневали, концерти итн. во Микрево, општина Струмјани со финансиска помош од Interreg-IPA CBC Програмата Бугарија-Северна Македонија, CCI 2014TC16I5CB006. Тендерската документација е достапно од адресата на договорниот орган: ул.„Берово“ бр.8, Микрево 2826, Општина Струмјани, Област Благоевград, Република Бугарија и е објавена на веб-страницата на договорниот орган на адреса: https:/ /brmiladinovi.alle.bg/ и на веб-страницата на Програмата на адреса: http://www.ipa-cbc-007.eu/.

 

Крајниот рок за доставување на понудите е 23.03.2023, 15:00 час. (по локално време).

 

Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/прашања ќе бидат објавени на веб-страницата на договорниот орган на адреса: https://brmiladinovi.alle.bg/ и на веб-страницата на Програмата на адреса: http://www.ipa-cbc- 007.eu/.

 

Тендерската документација е достапна ТУКА

 

Договорниот орган е орган надлежен за појаснување во врска со тендерската постапка.

Facebook icon
Twitter icon