Тръжна процедура за „ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНТЕРРЕГ-ИПП ПРОГРАМИТЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2014-2020, УПРАВЛЯВАНИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” референтен номер:INTERREG IPA CBC-TA-2020-7

23.12.2022

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за предоставяне на услуги за “Оценка на въздействието на Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество, управлявани от Република България” с финансовата помощ от

Интеррег-ИПП Програмата за ТГС България-Турция (CCI Number 2014TC16I5CB005),
Интеррег-ИПП Програмата за ТГС между Република България и Република Северна Македония (CCI Number 2014TC16I5CB006),
Интеррег-ИПП Програмата за ТГС България-Сърбия (CCI 2014TC16I5CB007).

 

Тръжното досие е публикувано на следните електронни страници:

http://www.ipacbc-bgtr.eu

http://www.ipa-cbc-007.eu

http://www.ipacbc-bgrs.eu

 

Крайният срок за подаване на оферти е 23.01.2023 г., 17.00 ч. местно време.

 

Въпроси и отговори по процедурата

 

Facebook icon
Twitter icon