Тръжна процедура за „Доставка на услуги за организиране на събития и промоция“

30.12.2022

Тръжна процедура за „Доставка на услуги за организиране на събития и промоция“

Референтен номер: CB006.2.23.115/PP2-TD2


Туристическа асоциация Струмица - Струмица обявява тръжна процедура за „Доставка на услуги за организиране на събития и промоция“, с референтен номер CB006.2.23.115/PP2-TD2. Тръжната процедура е публикувана в рамките на проект „Културното наследство на два народа, представено на една сцена“ с референтен номер CB006.2.23.115, който се изпълнява с финансова подкрепа в рамките на  Interreg - ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония 2014 - 2020. Тръжното досие е публикувано на следните уебсайтове:

http://www.ipa-cbc-007.eu/   
https://touristunion.org.mk/   

 

Крайният срок за подаване на оферти е 31.01.2023, 15:30 ч. местно време.

 

Всяка допълнителна информация, свързана с тази тръжна процедура, ще бъде публикувана на горепосочените уебсайтове.

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

Facebook icon
Twitter icon