Тендери

Корекција бр.1 на тендерска постапка: - референтен број CB006.1.21.104 -04/Works/PP2–(2)

21.12.2017

Корекција бр.1 на тендерска постапка:  -  референтен број CB006.1.21.104 -04/Works/PP2–(2)

 

Референтен број: CB006.1.21.104 -04/Works/PP2–(2)

Тендерска постапка: Испорака на опрема

27.10.2017

Тендерска постапка: Испорака на опрема

 

Референтен број:  CB006.1.21.193-BG-01/27.10.2017

"Изградба на туристички локалитет" Динќут "- место за спорт, релаксација и забава"

18.08.2017

Општина Гевгелија започнува тендерска процедура за "Изградба на туристички локалитет" Динќут "- место за спорт, релаксација и забава" во рамките на проектот  "Афирмација на природните и културните вредности во пограничниот регион за подобра видливост и пристап", бр. CB006.1.21.183 во Гевгелија со финансиска помош од Програмата Интерег - ИПА Програма за прекугранична соработка  Бугарија – Македония 2014-2020.

Изградба на брвнара (дрвена куќа) за туристички информативен центар и туристичка логистика (Работи, изградба на кабина во Пехчево) CB006.1.21.166 / LP-2

11.08.2017

Општина Пехчево има намера да додели договор за работа за "Брвнара за туристичко информативен центар и туристичка логистика (работи, изградба на брвнара во Пехчево)" во Пехчево со финансиска помош од INTERREG IPA CBC Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија CCI 2014TC16I5CB006.

 

 

Pages

Subscribe to Тендери