Методология за оценка на ефективността на показателите за изходни продукти на финансираните проекти по Интеррег-ИПП Програмата за ТГС България - бивша югославска република Македония