Oбука за бенефициентите чии проекти дополнително се финансирани во рамките на Првиот повик

27.06.2017

На 27 јуни 2017 година во просториите на Заедничкиот секретаријат во Ќустендил  се одржа обука за бенефициентите чии проекти дополнително се финансирани во рамките на Првиот повик за избор на проектни предлози.

Обуката беше фокусирани на имплементацијата на проектите, вклучувајќи ги известувањата за напредокот на проектите, јавните набавки преку PRAG, финансиските извештаи, визуелизацијата  и други релевантни прашања.

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon