Обновени списоци на предлог проекти одобрени за финансирање по првиот повик - 19.09.2017

19.09.2017

Обновени списоци на предлог проекти по првиот повик № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 по процедурите за преддоговарање и обжалување, согласно решенијата на заедничкиот комитет за следење од 14-ти април 2016, 23-ти јуни 2016, 28-ми септември 2016, 28 декември 2016, 22 март 2017 и 17 август 2017: 

 

Обновен список на предлог проекти по ПО 1 - Животна средина;

Обновен список на предлог проекти по ПО 2 - Туризам;

Обновен список на предлог проекти по ПО 3 - Конкурентност.  

Facebook icon
Twitter icon