Нова верзија на PRAG

15.07.2019

Новата верзија на Практичниот водич за договорни процедури за надворешните активности на ЕУ (PRAG) стапи во сила на 15.07.2019 година.

 

Новата верзија на PRAG можете да ја најдете ТУКА.

Facebook icon
Twitter icon