Обучение за бенефициентите, чиито проекти допълнително са финансирани в рамките на Първата покана

27.06.2017

На 27 юни 2017 г. в Съвместния секретариат в Кюстендил се проведе обучение за бенефициентите, чиито проекти допълнително са финансирани в рамките на Първата покана за проектни предложения.

Обучението се фокусира върху изпълнението на проектите , включително техническото отчитане  на проектите,  обществените поръчки по PRAG, финансовите отчети, визуализацията и други  въпроси.

 

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon