Обновен списък на проектните предложения одобрени за финансиране по първата покана - 09.06.2017

09.06.2017

Обновени списъци на проектните предложения по първата покана № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 след процедури за пред-договаряне и обжалване, съгласно решения на съвместния комитет за набюдение  от 14-ти април 2016, 23-ти юни 2016, 28-ми септември 2016, 28 декември 2016 и 22 март 2017: 

 

Обновен списък на проектни предложения по ПО 1 Околна среда;

Обновен списък на проектни предложения по ПО 2 - Туризъм;

Обновен списък на проектни предложения по ПО 3 - Конкурентоспособност.  

Facebook icon
Twitter icon