Информационен ден с откриване на информационната кампания в гр. Крива Паланка

28.10.2015
Event date: 
28.10.2015 10:30 to 17:00

На информационните дни експерти от Управляващия орган, Националния орган и Съвместния секретариат на Програмата ще представят следните основни теми:

  • Изисквания за кандидатстване по Поканата за набиране на проектни предложения;
  • Структура на проектното предложение и попълване на формуляра за кандидатстване;
  • Разработване на бюджет на проекта и допустимост на разходите.

В допълнение, всички участници ще имат възможност да зададат конкретни въпроси относно разработването на проектни идеи и предложения, изискванията за кандидатстване, попълването на документите и др.

Очакваме Вашето присъствие!

Facebook icon
Twitter icon