Форум за търсене на партньори в гр. Сандански, в рамките на Първата покана за набиране на проектни предложения

12.11.2015
Event date: 
12.11.2015 13:00 to 17:00

Съвместният секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Македония има удоволствието да покани всички заинтересовани организации да вземат участие във Форума за търсене на партньори, който ще се проведе на 12.11.2015г. (четвъртък), в зала на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“, гр. Сандански ул.“Георги Казепов“ №1, Република България, с начален час на регистрацията 13:00 часа (местно време).

Facebook icon
Twitter icon