Информационен семинар "Нов период - нови възможности за развитие на трансграничното сътрудничество между Република България и Република Македония"

25.02.2015
Event date: 
25.02.2015 10:00 to 17:00

С цел успешно започване на новата програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония за периода 2014-2020 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира информационен семинар за потенциалните бенефициенти на Програмата.

Информационния семинар под наслов "Нов период - нови възможности за развитие на трансграничното сътрудничество между Република България и Република Македония" ще се проведе в град Сандански (Интерхотел „Сандански“) на 25 февруари 2015 г. от 10 часа..

За участие в информационния семинар са поканени представители на потенциалните бенефициенти от целия трансграничен регион - областни администрации, регионални структури на централните власти, общински администрации, културни и образователни институции, неправителствени организации, търговски камари, асоциации и др.

Семинарът ще бъде открит от г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.Потенциалните бенефициенти и заинтересовани страни от трансграничния регион ще бъдат запознати с целите, приоритетите, мерките, бюджета и механизма за набиране и оценка на проектните предложения по Програмата за периода 2014 – 2020. Също така ще бъдат разяснени изискванията за кандидатстване, свързани с допустимостта на кандидатите, техния юридическия статут и регистрация, необходимостта от партньорство между организации от двете страни на границата и трансграничен ефект на проектите.Програмата на семинара предвижда да бъдат представени и примери за успешни проекти, добро сътрудничество и постигнати резултати през периода 2007-2013.

За да имат възможност повече заинтересовани институции и организации да присъстват на семинара, броят на участниците от една организация е ограничен до двама представители.

Желанието за участие можете да потвърдите чрез електронната поща: jtsipakyustendil@gmail.com, на телефонния номер на Съвместния технически секретариат - Кюстендил: +359 78 55 11 83 или по факс: +359 78 55 11 85 не по-късно от 20 февруари 2015 година.

Програма на събитието

Регистрационен формуляр

 

Facebook icon
Twitter icon