Форум за пронаоѓање на партнери во град Сандански, во рамките на Првиот повик за проектни предлози

12.11.2015
Event date: 
12.11.2015 13:00 to 17:00

Заедничкиот секретаријат на Програмата за прекугранична соработка Интерег-ИПА Бугарија-Македонија има задоволство да ги покани сите заинтересирани организации да земат учество во Форумот за пронаоѓање на партнери, кој ќе се одржи на 12.11.2015 год. (четврток), во Земјоделска професионална гимназија "Климент Тимирјазев ", град Сандански,  ул." Ѓорѓи Казепов " бр.1, Република Бугарија, со почетен час на регистрација 13:00 часот (бугарско време).

Facebook icon
Twitter icon