Информативен ден во град Гевгелија

30.10.2015
Event date: 
30.10.2015 10:30 to 17:00

На Информативните денови експерти од Управувачкиот орган, Националниот орган и Заедничкиот секретаријат на Програмата ќе ги претстават следниве основни теми:

• Барања за апликација по Повикот за проектни предлози;

• Структура на предлог проектот и пополнување на формуларот за апликација;

• Развивање на буџет на проектот и подобност на трошоците. 

Покрај тоа, сите учесници ќе имаат можност да постават конкретни прашања во врска со развојот на проектните идеи и предлози, барањата за апликација, пополнувањето на документите и др.

Го очекуваме Вашето присуство!

Почетен час за регистрација на учесниците - 10:30ч. Програмата на настанот може да ја најдете ТУКА.

Facebook icon
Twitter icon