Нова верзија на PRAG

12.07.2022

Новата верзија на Практичниот водич за договорни процедури за надворешните активности на ЕУ (PRAG) стапи во сила на 24.06.2022 година.

 

Новата верзија на PRAG можете да ја најдете ТУКА.

Facebook icon
Twitter icon