Нова верзија на PRAG

30.12.2021

Новата верзија на Практичниот водич за договорни процедури за надворешните активности на ЕУ (PRAG) стапи во сила на 15.12.2021 година.

 

Новата верзија на PRAG можете да ја најдете ТУКА.

 

Краткото резиме на промените во верзијата на PRAG можете да го најдете ТУКА.

Facebook icon
Twitter icon