Нова верзија на PRAG

04.09.2018

Новата верзија на Практичниот водич за договорни процедури за надворешните активности на ЕУ (PRAG) стапи во сила на 02.08.2018 година.

 

Новата верзија на PRAG можете да ја најдете  ТУКА

 

Краткото резиме на промените во верзијата на PRAG можете да го најдете ТУКА.

Facebook icon
Twitter icon