Списък на проектните предложения по Втората покана - 25.07.2019

25.07.2019

Списък на проектните предложения по Втората покана 2014TC16I5CB006 – 2018 – 2 към 25.07.2019

 

Приоритетна ос 1 – Околна среда:

Класиране

 

Приоритетна ос 2 – Туризъм:

Класиране

 

Приоритетна ос 3 – Конкурентоспособност:

Класиране

Facebook icon
Twitter icon