Списък на проектните предложения по Втората покана - 17.01.2019

18.01.2019

Списък на проектните предложения по Втората покана 2014TC16I5CB006 – 2018 – 2 към 17.01.2019

 

Приоритетна ос 1 – Околна среда:

Класиране
Подробен списък

Приоритетна ос 2 – Туризъм:

Класиране
Подробен списък

Приоритетна ос 3 – Конкурентоспособност:

Класиране
Подробен списък

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon