Список на предлог проектите по Втората покана - 25.07.2019

25.07.2019

Список на предлог проектите по Втората покана 2014TC16I5CB006 – 2018 – 2 заклучно со 25.07.2019

 

Приоритетна оска 1 – Животна средина:

Класирање - ранг листа

 

Приоритетна оска 2 – Туризам:

Класирање - ранг листа

 

Приоритетна оска 3 – Конкурентност:

Класирање - ранг листа

Facebook icon
Twitter icon