На вниманието на водещите партньори, които са провели преговори за сключване на договори за субсидия по Втората покана за набиране на проектни предложения

01.04.2019

Бланки на документите, които следва да бъдат изпратени на Управляващия орган (на адрес: Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството,  ул. „Стефан Караджа” № 9, 1202 София, България), във връзка с подписване на договори за субсидия по Втората покана за набиране на проектни предложения може да намерите ТУК.

Files: 
Facebook icon
Twitter icon