Список на предлог проектите по Втората покана - 17.01.2019

18.01.2019

Список на предлог проектите по Втората покана 2014TC16I5CB006 – 2018 – 2 заклучно со 17.01.2019

 

Приоритетна оска 1 – Животна средина:

Класирање - ранг листа
Детална ранг листа

Приоритетна оска 2 – Туризам:

Класирање - ранг листа
Детална ранг листа

Приоритетна оска 3 – Конкурентност:

Класирање - ранг листа
Детална ранг листа

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon