Изменена Interreg-ИПП Програма за трансгранично сътрудничество CCI2014TC16I5CB006, версия 5.0 - октомври 2020 г.

27.01.2021

Изменената Interreg-ИПП  Програма за трансгранично сътрудничество CCI2014TC16I5CB006, версия 5.0 - октомври 2020 г., можете да намерите ТУК

Facebook icon
Twitter icon