Новини

European Commission approved our new Interreg - IPA CBC programme CCI2014TC16I5CB006

06.08.2015
лого на програмата

The Programme focuses on measures aiming at mitigating the effects of climate change and at addressing issues related to the conservation of nature and biodiversity, the sustainable use of natural resources, environmental protection and risk management at cross-border level.

Първи вариант на Насоки за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ II между Република България и Република Македония за периода 2014-2020 г. е публикуван за публично обсъждане

22.04.2015

Първият вариант на Насоките за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП II между Република България и Република Македония е на разположение за обществено обсъждане. Потенциалните кандидати, както и други заинтересовани организации и лица, са поканени да изпратят своите предложения и коментари до 20 май 2015 г. на следния електронен адрес:  jtsipakyustendil@gmail.com.

 

Важни забележки:

Техническа среща по ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество - 09 декември 2014 г. - София

10.12.2014

На 9 декември в София се проведе техническа среща по нашата ИПП Програма за трансгранично сътрудничество.

На срещата присъстваха представители на Управляващия орган, Националния  орган и Съвместния технически секретариат. По време на срещата бяха проведени презентации и дискусии на проекта на описанието на функциите и процедури за Управляващия орган (система за управление и контрол на програмата за периода 2014-2020 г.) и  проекта на Меморандум за разбирателство за период 2014-2020.

Съвместна работна група одобри окончателния проект на документа от ИПП Програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020

21.08.2014

Финалната среща на Съвместната Работна Група за подготовка на ИПП Програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020 се проведе на 21 август, 2014 в "Best Western City Hotel", София, България. Сесията на СРГ беше насочена към финализиране и приемане на документа за програмата.

Последно заседание на Съвместната Работна Група за подготовка на ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между България и Македония 2014-2020

05.08.2014

Последното заседание на Съвместната Работна Група за подготовка на на ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между България и Македония 2014-2020 ще се проведе на 21 август 2014 г. в София, България.

Основна тема в дневния ред ще бъде представянето и одобрението на окончателния проект на ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между България и Македония 2014-2020, както и представяне на резултатите от предварителната оценка и стратегическа екологична оценка. 

Втора среща на Съвместната работна група

24.04.2014

На 23 април 2014 година в Скопие, Република Македония се проведе втора среща на Съвместната работна група (СРГ) за подготовка на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония 2014 – 2020 година. Основна тема в дневния ред беше представяне на програмната стратегия и обсъждане и одобряване на тематичните приоритета.

В резултат на направената дискусия се избраха три приоритета:

Доклад и презентация от 5 Регионални консултативни форуми

12.03.2014

 

Доклад и презентация от 5 Регионални консултативни форуми

 Доклад и презентация от 5 Регионални консултативни форуми

 

Доклада може да намерите ТУК

Презентацията  може да намерите  ТУК 

Резултати от електронно допитване във връзка с подготовката на програмния период 2014-2020

10.03.2014

Резултати от електронно допитване във връзка с подготовката на програмния период 2014-2020

Електронно проучване (въпросник) за нагласите, потребностите и очакванията на заинтересованите страни по отношение обхвата и съдържанието на новата програма за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020 бе проведено в периода 3 - 14.02.2014 г.

Благодаря за активността!

Резултатите от електронно проучване можете да намерите ТУК

Страници

Subscribe to Новини