Новини

Техническа среща по ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество - 09 декември 2014 г. - София

10.12.2014

На 9 декември в София се проведе техническа среща по нашата ИПП Програма за трансгранично сътрудничество.

На срещата присъстваха представители на Управляващия орган, Националния  орган и Съвместния технически секретариат. По време на срещата бяха проведени презентации и дискусии на проекта на описанието на функциите и процедури за Управляващия орган (система за управление и контрол на програмата за периода 2014-2020 г.) и  проекта на Меморандум за разбирателство за период 2014-2020.

Съвместна работна група одобри окончателния проект на документа от ИПП Програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020

21.08.2014

Финалната среща на Съвместната Работна Група за подготовка на ИПП Програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020 се проведе на 21 август, 2014 в "Best Western City Hotel", София, България. Сесията на СРГ беше насочена към финализиране и приемане на документа за програмата.

Последно заседание на Съвместната Работна Група за подготовка на ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между България и Македония 2014-2020

05.08.2014

Последното заседание на Съвместната Работна Група за подготовка на на ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между България и Македония 2014-2020 ще се проведе на 21 август 2014 г. в София, България.

Основна тема в дневния ред ще бъде представянето и одобрението на окончателния проект на ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между България и Македония 2014-2020, както и представяне на резултатите от предварителната оценка и стратегическа екологична оценка. 

Втора среща на Съвместната работна група

24.04.2014

На 23 април 2014 година в Скопие, Република Македония се проведе втора среща на Съвместната работна група (СРГ) за подготовка на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония 2014 – 2020 година. Основна тема в дневния ред беше представяне на програмната стратегия и обсъждане и одобряване на тематичните приоритета.

В резултат на направената дискусия се избраха три приоритета:

Доклад и презентация от 5 Регионални консултативни форуми

12.03.2014

 

Доклад и презентация от 5 Регионални консултативни форуми

 Доклад и презентация от 5 Регионални консултативни форуми

 

Доклада може да намерите ТУК

Презентацията  може да намерите  ТУК 

Резултати от електронно допитване във връзка с подготовката на програмния период 2014-2020

10.03.2014

Резултати от електронно допитване във връзка с подготовката на програмния период 2014-2020

Електронно проучване (въпросник) за нагласите, потребностите и очакванията на заинтересованите страни по отношение обхвата и съдържанието на новата програма за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020 бе проведено в периода 3 - 14.02.2014 г.

Благодаря за активността!

Резултатите от електронно проучване можете да намерите ТУК

Страници

Subscribe to Новини